Цени на едро, в сила от 01 септември 2019

ИЗДЕЛИЕ Цена
в лв/бр
Цена
с ДДС
Усилена рамка 45.00 54.00
Рамка 32.00 38.40
Стълба 1000 21.00 25.20
Стълба 1500 27.00 32.40
Стълба 2000 32.00 38.40
Стълба 2000 с 2 преки 30.00 36.00
Стълба 2500 39.00 46.80
Диагонал 2500 20.00 24.00
Диагонал 3000 23.00 27.60
Опора голяма 3000 44.00 52.80
Опора малка 2000 31.00 37.20
Парапет 2500 35.00 42.00
Парапет 3000 38.00 45.60
Пета с винт 300 19.00 22.80
Пета обикновена 160 5.00 6.00
Под, дъска 2.5м/ 60см 77.00 92.40
Под, дъска 3.0м/ 60см 83.00 99.60
Под с отвор 2.5м/60см 80.00 96.00
Под с отвор 3.0м/60см 87.00 104.40
Стълба 2290 Достъп 25.00 30.00
Стълба 1790 достъп 21.00 25.20
Тръба парапетна 6.00 7.20
Укрепващо устройство 14.00 16.80
Винт с ухо за дюбел 6.00 7.20
Дюбел 0.80 0.96
Бариера 1500 25.00 30.00
Скеле 0 - 1300/800/195 44.00 52.80
Скеле 1 - 1870/1050/465 48.00 57.60
Скеле 2 - 2104/1200/590 50.00 60.00
Скеле 3 - 2606/1450/840 54.00 64.80
Стр.крик 1, дъска, боя 22.50 27.00
Стр.крик 1, дъска, цинк 30.00 36.00
Стр.крик1, блокаж, боя 27.00 32.40
Стр.крик 1, блокаж, цинк 36.80 44.16
Тяло стр.крик 2, боя 20.00 24.00
Тяло стр.крик 2, цинк 27.00 32.40
Тръба за стр. крик 2, дъска, боя 8.00 9.60
Тръба за стр. крик 2, дъска, цинк 10.50 12.60
Тръба за стр. крик 2, блокаж, боя 11.00 13.20
Тръба за стр. крик 2, блокаж, цинк 14.00 16.80

Цените са франко "Хидком" АД