Многогодишен опит

Хидком АД - гр. Оряхово е правоприемник на Машиностроителен Завод “Дунав”, основан през 1961 г.

Богати възможности

В Хидком АД предлагаме както нови съоръжения, така и възможност за скеле под наем.

Производство по мярка

Разполагаме с възможности за разработки по задание или мостра на клиента.

Европейски стандарти

Продукцията ни се реализира главно на европейския пазар и е сертифицирана съгласно европейските стандарти.

Хидком АД

ХИДКОМ АД предлага модулни стоманени фасадни строителни скелета, мобилни строителни кули, вътрешни скелета, предпазни асансьорни решетки, хидравлични крикове. Предлагаме и голям набор от бокс палета за транспортиране на всякакви строителни елементи.

Ние предлагаме както нови съоръжения, така и възможност за скеле под наем. Независимо от вашия обект, ние ще ви предложим най-удобния за Вас вариант.

Хидком АД - гр. Оряхово е правоприемник на Машиностроителен Завод “Дунав”, основан през 1961 г. Дружеството се е утвърдило като единствен производител на хидравлични крикове и опори за полуремаркета в България.

От 1999 г. в завода започва усвояване и производство на гама механични изделия, използвани в строителството. Дружеството има технически отдел с опит в разработване на техническа документация по задание или мостра на клиента.

Продукцията ни се реализира главно на Западноевропейския пазар и е сертифицирана, съгласно европейските стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Свържете се с нас


Проект: BG16RFOP002-2.077-0549

„Хидком” АД - „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Обща стойност на проекта – 150 000 лв.

Изпълнен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България и Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Средствата са използвани за покриване на текущите нужди на фирмата и извършване на разходи за суровини, материали и външни услуги.

Нуждаете се от изработено по мярка фасадно скеле?

Ние в Хидком Оряхово разполагаме с технически отдел, способен да изработи както самото скеле, така и да подготви нужната техническа документация по Ваше задание или мостра.

Сврържете се с нас ...

СЕРТИФИКАТИ

Продукцията ни се реализира главно на Западноевропейския пазар и е сертифицирана съгласно европейските стандарти
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.