Адрес

гр. Оряхово

ул. "Лесковско шосе" № 4

Телефони

Изп. директор: 09171 3175

Гл. счетоводител: 09171 2057

Отдел пласмент: 09171 3197

Факс: 09171 2063

Електронни адреси

Имейл: hidcom@abv.bg

Сайт: www.hidcom-bg.com

Изпратете ни Вашето запитване