Общо описание на подпорна кула

Подпорната кула е изработена от тръбна рамкова конструкция – тръби ф57 х 3. Предназначена е да се използва в строителството за монтаж на кофраж при изливане на бетонни площадки.

Конструкцията позволява кулите да бъдат комбинирани в подпорно скеле с различна височина и за големи натоварвания.

Основни характеристики:
- Стъпка на кулата – 1,2м х 1,6м
- Товароносимост – 80 – 100 kN
- Максимална височина на монтаж – 6м
- Покритие горещ цинк

Монтажът и демонтажът стават бързо, лесно и удобно.

Елементи на подпорната кула

Рамка

Подпорна кула - Рамка

Стълба

Подпорна кула - Стълба

Диагонал

Подпорна кула - Диагонал

Пета с винт

Подпорна кула - Пета с винт

Регулируема глава с винт

Подпорна кула - Регулируема глава с винт

Стълба за достъп

Подпорна кула - Стълба за достъп

Под

Подпорна кула - Под