Български език English language

Контакти

"ХИДКОМ" АД


3300 гр. Оряхово
ул. "Лесковско шосе" № 4
Е-мейли:
office@hidcom-bg.com
hidcom@abv.bg
Факс: 09171 2063
Изпълнителен директор:
тел. 09171 3175
Гл. Счетоводител: тел. 09171 2057
Отдел пласмент: тел. 09171 3197