Български език English language

Елементи на рамковото фасадно скеле - част 1

Усилена рамка

Рамка

Стълба

Диагонал

Опора голяма

Опора малка